Κριτικές

Κριτικές Overall rating: ★★★★★ 5 1 ΚΡΙΤΙΚΕΣ
5 1

Γράψε μία κριτική

Είστε πρώτοι με διαφορά!

★★★★★
5 5 1
Το καλύτερο γυμναστήριο στην Κόρινθο, με σύγχρονο εξοπλισμό, επαγγελματική αλλά φιλική συμπεριφόρα και σίγουρα αποτελέσματα! Τι άλλο να ζητήσει κανείς;